Solidny serwis
Dobre ceny
Serwis gwarancyjny telefonów i modemów


Serwisujemy urządzenia

Nasze centrum serwisowe posiada autoryzację wiodących Producentów do wykonywania gwarancyjnych i pogwarancyjnych napraw poniższych urządzeń:

 
 • ALCATEL - smartfony, telefony komórkowe, tablety, modemy. routery oraz smartwatch
 
 • CAT - smartfony, telefony komórkowe

 • HUAWEI - smartfony , telefony komórkowe, tablety, modemy, routery, wagi, smartwatch, band, Freebuds, Matebook oraz monitory
 
 • NEOLINE - wideorejestratory, urządzenia hybrydowe oraz hulajnogi

 

 • SAMSUNG - smartfony, telefony komórkowe, modemy oraz Galaxy Camera
 
 •  SETTI+ - odkurzacze, nawilżacze, odświeżacze, ekspresy do kawy
 
 • TCL - smartfony , telefony komórkowe, tablety, modemy, routery,  smartwatch  oraz słuchawki bluetooth
 
 •  TINECO - odkurzacze
 
 • vivo - smartfony, telefony komórkowe

 

 • XIAOMI – smartfony, telefony komórkowe, laptopy, hulajnogi, Ninebot-y, odkurzacze, oczyszczacze powietrza oraz projektory

 

Mając na uwadze Państwa zadowolenie oferujemy:

 

 • bezpłatny i szybki transport urządzeń przesłanych do naprawy gwarancyjnej;


 • wysoką jakość napraw, wykonywanych przez wyszkoloną kadrę techniczną, z użyciem specjalistycznego sprzętu diagnostycznego i wyłącznie oryginalnych części zamiennych;


 • naprawy w najkrótszym możliwym terminie;


 • możliwość sprawdzenia bieżącego statusu naprawy telefonu on-line;


 • codzienną informację e-mailem o wszystkich telefonach znajdujących się w naszym Centrum przesłanych z danego punktu, wraz z ich statusami; • wgląd do wyników profesjonalnych testów GSM i/lub testów baterii przesłanego telefonu (jeśli usterka wymagała ich wykonania).

 

PRZYDATNE INFORMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA URZĄDZENIA
(w zależności od rodzaju i modelu)


Czas pracy / gotowości

Czas pracy urządzenia zależy od wielu czynników, m.in. od:
•    Lokalnych warunków sieci m.in. natężenia sygnału sieci, stopnia zurbanizowania terenu, przemieszczania się użytkownika w terenie, trybu pracy sieci (GSM/UMTS/LTE)
•    Jasności i czasu aktywności podświetlenia wyświetlacza
•    Sposobu i intensywności użytkowania, m.in. czasu trwania i ilości połączeń (głosowych, video) / SMS / MMS, częstości używania takich funkcji jak np. aparat/kamera, odtwarzacz MP3, odtwarzacz video, wbudowany odbiornik TV, radio, dyktafon, organizer, kalendarz, kalkulator
•    Zainstalowanych dodatkowych aplikacji, np. niektórych gier, które mogą pracować w tle nawet po ich zamknięciu.
•    Ilości przesyłanych danych np. przez przeglądarkę internetową, synchronizację kont wbudowanych i/lub emailowych, aktualizację i wymianę danych zainstalowanych aplikacji (mającą miejsce również w tle)
•    Zapotrzebowania na moc obliczeniową procesora (głównego, graficznego) przez używane aplikacje, np. gry
•    Czasu aktywności WiFi, Bluetooth, GPS, NFC
•    Aktywacji funkcji monitorujących zachowanie użytkownika i jego otoczenie, np. SmartStay, SmartView, Air gesture, itp.
•    Użytej karty pamięci:
Niektóre karty pamięci mogą powodować zwiększony pobór prądu. Stwierdzając skrócony czas pracy należy usunąć kartę pamięci z urządzenia i ponownie sprawdzić jego działanie. W przypadku potwierdzenia wadliwego działania urządzenia z posiadaną kartą pamięci zalecane jest użycie karty innego producenta.


Wymienione wyżej czynniki mogą mieć radykalny wpływ na rzeczywisty czas pracy / gotowości urządzenia, który tym samym w sposób zdecydowany odbiegał będzie od danych katalogowych producenta określających z reguły maksymalny, możliwy do uzyskania czas czuwania w warunkach laboratoryjnych.


Należy mieć również na uwadze, że wraz z kolejnymi cyklami ładowania zdolność akumulatora do gromadzenia energii elektrycznej stopniowo spada. Producenci zazwyczaj dopuszczają pewien spadek sprawności akumulatora, jako elementu eksploatacyjnego, który zwykle wynosi 20-30% pojemności znamionowej.


Istotnym jest również to, że wskaźnik naładowania baterii jest jedynie orientacyjnym miernikiem bieżących zasobów energetycznych.


Ładowanie

•    Wznowienie procesu ładowania sygnalizowane odpowiednią ikoną/animacją na wyświetlaczu po całkowitym rozładowaniu akumulatora może nastąpić dopiero po upływie kilku, w przypadku niektórych modeli nawet kilkunastu minut od podłączenia ładowarki. Urządzenie rozładowane w ten sposób często nie będzie się w stanie w ogóle uruchomić bez wcześniejszego uzupełnienia energii akumulatora.

•    Pamiętać należy, że wydajność prądowa portu USB komputera lub nieoryginalnych ładowarek może być kilkukrotnie niższa od wydajności oryginalnych akcesoriów przeznaczonych do ładowania. W przypadku niektórych urządzeń (głównie tabletów) ładowanie za pomocą portu USB może w ogóle nie być możliwe i objawiać się np. przekreśloną ikoną ładowania lub całkowitym brakiem reakcji.

Praca w sieci

Jakość pracy telefonu komórkowego w sieci zależy od całej infrastruktury sieciowej operatora, jak również od warunków rozchodzenia się fal elektromagnetycznych na linii terminal końcowy abonenta – stacja bazowa BTS. Niekorzystny wpływ na tę komunikację mają przede wszystkim takie czynniki, jak zjawiska atmosferyczne, ukształtowanie i stopień zabudowania terenu, zakłócenia elektromagnetyczne czy zmienność warunków otoczenia, np. przemieszczanie się abonenta. Problemy, na jakie napotyka użytkownik nie muszą więc wynikać wyłącznie z niewłaściwego funkcjonowania urządzenia, ale również z warunków sieciowych w miejscu użytkowania.


Innym ważnym czynnikiem wpływającym na współpracę telefonu z siecią jest sposób jego użytkowania, dlatego zaleca się odpowiednie trzymanie aparatu podczas prowadzenia rozmowy – tak, aby nie zakrywać anteny, która w zależności od modelu znajduje się najczęściej w dolnej lub górnej części tylnej obudowy (szczegóły w instrukcji obsługi danego modelu). W praktyce zakrywanie anteny dłonią objawiać się może zanikami dźwięku lub w skrajnych warunkach zerwaniem połączenia.


Funkcje lokalizacyjne

Urządzenia wyposażone w odbiorniki lokalizacyjne (np. GPS, Glonass) za pośrednictwem wbudowanej anteny mogą odbierać z właściwych satelitów sygnały umożliwiające określanie m.in. położenia geograficznego. Dokładność uzyskiwanych pomiarów zależy bezpośrednio od widoczności satelitów na sferze niebieskiej – ich ilości oraz bieżącej konstelacji, a także od jakości / rodzaju zastosowanego przez producenta modułu lokalizacyjnego.
W trosce o precyzję odczytów podczas korzystania z funkcji określania położenia nie należy dotykać ani zasłaniać obszaru wbudowanej anteny (informacje na temat jej umiejscowienia należy szukać w podręczniku użytkownika). Urządzenie powinno mieć zapewnioną bezpośrednią widoczność nieba.


Używanie odbiornika w warunkach wymienionych poniżej może niekorzystnie wpływać na dokładność i szybkość ustalania lokalizacji lub ją uniemożliwiać:


•    między budynkami, wewnątrz budynków, w tunelach, w przejściach podziemnych, wąwozach, w bezpośrednim sąsiedztwie lub wewnątrz obszaru gęsto zalesionego, itd.
•    podczas niekorzystnych warunków pogodowych (np. duże zachmurzenie, opady, wyładowania atmosferyczne)
•    sąsiedztwo źródeł wysokiego napięcia lub innych generatorów pola elektromagnetycznego


Wiele urządzeń oferuje funkcje wspomagające lokalizację satelitarną, np. pobranie danych z użyciem sieci komórkowej z serwerów sieciowych AGPS, ustalanie przybliżonej lokalizacji w oparciu o sieć telefonii komórkowej, wspomaganie wbudowanymi czujnikami. Szczegółów dotyczących tych funkcjonalności należy szukać w instrukcji obsługi danego produktu.Smartfon jak komputer osobisty

Działanie współczesnego telefonu komórkowego (smartfonu) tożsame jest pod pewnymi względami z działaniem komputera osobistego. Tak samo jak komputer PC smartfon jako urządzenie fizyczne posiada m.in. procesor, własną pamięć (trwałą i ulotną RAM), interfejsy wejścia/wyjścia (wyświetlacz, klawisze, złącza). Nieodzownym elementem jest również system operacyjny (OS), który zazwyczaj daje użytkownikowi duże możliwości jego personalizacji oraz umożliwia instalowanie dodatkowych aplikacji / programów dostępnych do pobrania m.in. w specjalnych serwisach, np. Google Play.


Tak jak w przypadku komputera PC niestabilne działanie „oprogramowania” smartfonu może nie być efektem usterki urządzenia a być spowodowane przez dodatkowe aplikacje zainstalowane przez użytkownika. Należy mieć na uwadze, że niektóre programy mimo zapewnień ich programistów o kompatybilności z danym modelem urządzenia mogą nie funkcjonować prawidłowo generując błędy czy też wpływając na stabilność pracy całego systemu operacyjnego.


Każdorazowo w przypadku problemów z funkcjonowaniem urządzenia polegających m.in. na zawieszaniu się, restartowaniu, wyłączaniu, powolnej pracy czy występowaniu komunikatów o błędach zalecane jest w pierwszej kolejności przywrócenie ustawień fabrycznych i w miarę możliwości aktualizacja oprogramowania operacyjnego do najnowszej wersji z użyciem narzędzi udostępnianych przez producenta.
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH ZAPISANYCH W URZĄDZENIU

1. Informujemy o konieczności regularnego sporządzania kopii zapasowej wszelkich istotnych dla użytkownika treści lub danych przechowywanych (zapisanych) w telefonie lub innym urządzeniu (takim jak modemy, tablety, etc).


2. Kopia zapasowa winna być sporządzana przez użytkownika we własnym zakresie. Istotne dane winny być dodatkowo przechowywane na innym niż telefon, modem czy tablet urządzeniu lub karcie pamięci. W szczególności kopia zapasowa winna być sporządzona przez użytkownika przed przekazaniem telefonu lub innego urządzenia do serwisu.


3. Informujemy, iż w trakcie dokonywania czynności serwisowych, naprawy lub wymiany wadliwego lub uszkodzonego telefonu lub innego urządzenia mogą ulec utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu treści lub dane przechowywane (zapisane) w danym telefonie lub urządzeniu.

 

4. Spółka Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez użytkownika telefonu lub innego urządzenia przekazanego do serwisu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A., powstałe w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia – treści lub danych przechowywanych (zapisanych) w danym telefonie lub urządzeniu – w trakcie wykonywania czynności serwisowych, chyba, że do utraty, uszkodzenia lub zniszczenia treści lub danych doszło z winy serwisu lub na skutek niezachowania należytej staranności przez serwis przy wykonywaniu usługi.

 
Dokumenty uprawniające do bezpłatnej naprawy


W przypadku zgłoszenia telefonu do naprawy w ramach gwarancji należy dołączyć ORYGINALNĄ, aktualną, prawidłowo wypełnioną kartę gwarancyjną oraz dowód zakupu.

 

Karta gwarancyjna aby była ważna musi zawierać CZYTELNE:

 

 • numer seryjny (IMEI)

 • datę sprzedaży

 • pieczątkę sprzedawcy 

 • nie może być na niej żadnych skreśleń, poprawek.


      
Użytkownicy końcowi, chcący skorzystać z naprawy urządzenia z tytułu rękojmi (art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego), powinni zgłosić się do sprzedawcy. Na zgłoszeniu winno być zaznaczone jakie jest roszczenie Użytkownika – naprawa, wymiana, czy zwrot pieniędzy. Przy zgłoszeniach z tytułu rękojmi nie jest konieczne dołączanie karty gwarancyjnej, wystarczy oryginalny dowód zakupu i zgłoszenie od sprzedawcy.


Bezpłatna naprawa może zostać przeprowadzona jedynie w odniesieniu do telefonów, które nie posiadają uszkodzeń mechanicznych (np.rozlany wyświetlacz, pęknięta obudowa). Jeśli takowe występują należy poinformować Klienta, że elementy te nie będą mogły być naprawione nieodpłatnie.

 
Akcesoria

W przypadku, gdy Klient zgłasza usterkę związaną z długością czasu pracy telefonu, bądź ładowaniem, należy wraz z telefonem przesłać do serwisu ładowarkę i baterię.
 
Jeśli telefon korzysta z karty pamięci, to niezależnie od usterki prosimy ją dołączyć.

Karta SIM Klienta nie jest potrzebna podczas procesu naprawy. W przypadku zgłaszania problemów
z odczytem karty SIM zalecamy przetestowanie jej w Salonie Firmowym Operatora


Informujemy, iż z dniem 01.06.2015 uległ zmianie sposób obsługi reklamacji akcesoriów marki Samsung sprzedawanych osobno tj. nie jako integralna część zestawu sprzedażowego telefonu komórkowego lub innego przenośnego urządzenia mobilnego.
W efekcie zmiany, uszkodzonych akcesoriów nie należy kierować do obsługi reklamacyjnej w Autoryzowanych Punktach Serwisowych Samsung, a wymiana powinna się odbyć bezpośrednio u sprzedawcy.
Akcesoria przesłane na wymianę do Autoryzowanego Punktu Serwisowego będą odsyłane bez podjęcia czynności serwisowych z dodatkowo naliczonymi kosztami transportu w wysokości 36,00 PLN brutto.

Przykładowe akcesoria: Etui, Akumulator, Ładowarka/Zasilacz, Przewód, Ładowarka bezprzewodowa, Stacja dokująca, Adapter/Przejściówka, Zestaw słuchawkowy, Klawiatura zewnętrzna, itd.

 

 
Zgłoszenie do naprawy


Prosimy o szczególnie dokładne opisywanie usterek, i okoliczności, w jakich występują, gdyż umożliwi to skrócenie czasu pobytu telefonu w serwisie do minimum.

Na formularzu należy również opisać wszelkie zauważone uszkodzenia mechaniczne (np. rysa na obudowie, rozlany wyświetlacz, itp.)

 
Opakowanie

Każde urządzenie (również te wielkogabarytowe np. hulajnoga elektryczna czy odkurzacz) wraz akcesoriami, kartą gwarancyjną i/lub dowodem zakupu oraz formularzem reklamacyjnym należy zapakować w oryginalne opakowanie, bądź takie, które zapewni jednakowy stopień ochrony urządzenia podczas jego transportu do serwisu.

Zalecamy również, aby przed umieszczeniem urządzenia w oryginalnym/zastępczym opakowaniu urządzenie zabezpieczyć folią bąbelkową.

Jeżeli w paczce wysyłane jest kilka urządzeń, to należy zapakować je w sposób wskazany powyżej i umieścić w jednym opakowaniu zbiorczym (pudełku kartonowym). Koperty tekturowe nie zapewniają należytego zabezpieczenia tego rodzaju przesyłek.

Informujemy, że za prawidłowe zabezpieczenie produktów na czas ich transportu do serwisu odpowiedzialnym pozostaje nadawca przesyłki.

Jednocześnie informujemy o konieczności usuwania kart SIM oraz kart pamięci z urządzeń przed ich przekazaniem do serwisu.

 
Bezpłatny kurier

Nasz serwis zapewnia bezpłatny i szybki transport telefonów do naprawy gwarancyjnej
za pośrednictwem DHL Express lub UPS. Numer klienta otrzymają Państwo dzwoniąc na
naszą infolinię pod numer telefonu: 22/726 38 10

 

Celem wezwania kuriera należy zadzwonić pod numer:


 
 

 

ogólnopolski numer:
0 801 345 345

 

bądź z telefonu komórkowego:
042 6 345 345

 

 

ogólnopolski numer:
0 801 900 877

 

bądź z telefonu komórkowego:
022 489 48 77

 

Hulajnogi marki Xiaomi należy wysyłać za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. 

 

 
List przewozowy
Aby przesyłka do CCS była bezpłatna należy odpowiednio wypełnić list przewozowy:

 • zaznaczyć kwadracik „płaci odbiorca”

 • w polu „Odbiorca” wpisać :

 

CCS S.A.

ul. Puławska 40A

05-500 Piaseczno

 

 • w polu „Nadawca” przybić wyraźnie pieczątkę adresową swojego punktu (lub ręcznie wpisać adres, na który po naprawie ma być zwrócony telefon)

 • w polu „Zleceniodawca/Uwagi” wpisać numery formularzy reklamacyjnych LUB modele
  i ilości sztuk telefonów
  znajdujących się w paczce

 • W przypadku braku w/w danych , w przypadku uszkodzenia lub utraty przesyłki, kwota ubezpieczenie będzie ograniczona do 500 zł

 • Dzięki temu przesyłka będzie ubezpieczona do wysokości rzeczywistej wartości telefonów, o ile nie przekracza ona łącznie 50 000 zł

 • w polu „potwierdzam nadanie przesyłki” podpisać się i umieścić datę


Dodatkowo, warto poprosić kuriera o umieszczenie znaku „ostrożnie szkło” na przesyłce

 
Po powrocie z serwisu
Podczas przyjmowania paczki od Kuriera przed potwierdzeniem odbioru:

 • należy dokładnie obejrzeć przesyłkę, by sprawdzić, czy nie jest zgnieciona, czy opakowanie nie było otwierane, bądź uszkodzone, zamoczone, itp.

 • zalecamy otwarcie jej przy kurierze i porównanie ilości telefonów z ilością numerów napraw w polu „Zleceniodawca/Uwagi” na liście przewozowym

 • sugerujemy rozpakowanie telefonów i sprawdzenie, czy nie uległy uszkodzeniom mechanicznym
  (np. rozbity wyświetlacz, roztrzaskana obudowa), które nie są opisane na raporcie z naprawy sprzętu. 


Jeśli stwierdzą Państwo jakiekolwiek rozbieżności, bądź uszkodzenia zawartości przesyłki należy:
 • zapisać na liście przewozowym zastrzeżenia do przesyłki,
 • spisać w obecności kuriera Protokół Szkodowy (najpóźniej następnego dnia po odbiorze paczki)
 • niezwłocznie skontaktować się z naszą Infolinią (tel: 022 726 38 10, fax: 022 726 38 11, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) celem zgłoszenia reklamacji przesyłki.
 


Nasz adres:

ul. Puławska 40A

05-500 Piaseczno

tel. 22 726 38 10

info@ccsonline.pl

 
Kalkulator usługi wymiany wyświetlacza
Oblicz szacowany koszt usługi wymiany wyświetlacza w Twoim modelu telefonu
Używamy cookies w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.