Sprawdzanie on-line statusu naprawy urządzenia przesłanego do
Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A.Szanowni Państwo,
Dziękujemy za skorzystanie z usług Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A.
Wprowadzając poniżej, numer IMEI urządzenia przesłanego do naprawy,
numer listu przewozowego, którym urządzenie zostało przesłane do naprawy
lub numer seryjny urządzenia mogą Państwo sprawdzić aktualny status realizacji zlecenia serwisowego.nr IMEI nr listu przewozowego nr seryjny
Uwaga:
Jeśli oddali Państwo urządzenie do naprawy w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym CCS, Punkcie Operatorskim bądź innym Punkcie Sprzedaży, ze względu na czas potrzebny na dostarczenie urządzenia do Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A. status naprawy może być jeszcze nie widoczny w naszym systemie.
W takim przypadku uprzejmie prosimy o ponowne sprawdzenie statusu w terminie późniejszym. Jeśli status naprawy nadal nie będzie widoczny, prosimy o uzyskanie numeru przesyłki w miejscu, gdzie zostawili Państwo swoje urządzenie do naprawy i kontakt z nami pod numerem telefonu: 22 726 38 10 lub mailowy: info@ccsonline.pl